Home » » หนูเป็นสาวแล้ว

หนูเป็นสาวแล้ววิมานรัตน์ภาพยนตร์
โดย…ณรงค์ วิมานรัตน์ เสนอ…
สรพงศ์ ชาตรี มนฤดี ยมาภัย
คุณภาพคับจอ หัวร่อประทับจิต กับสาวฮิตใจห้าว!
หนูเป็นสาวแล้ว

ปราศรัย กีรกะจินดา บทประพันธ์-บทภาพยนตร์
พบกันเป็นครั้งแรกกับ…
ลินดา ค้าธัญเจริญ-ธิติมา สังขพิทักษ์
และไอ้จืด ปัญญา นิรันดร์กุล
พร้อมด้วย…ส.อาสนจินดา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์,
ชูศรี มีสมมนต์, มาลี เวชประเสริฐ, สุวิน สว่างรัตน์,
จุ่น, บังเละ และดาวร้ายหน้าหยก “แมน วิมานฯ”
ประวิทย์ ชุ่มฤทธิ์ กำกับการแสดง
ณรงค์ วิมานรัตน์ อำนวยการสร้าง
จำลอง มกนันท์ ถ่ายภาพ
ชลธี ธารทอง สร้างเพลง
สันตะวินโปรโมชั่น จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย บรรหาร

Share this article :

แสดงความคิดเห็น