Home » » สัญชาติราชสีห์

สัญชาติราชสีห์

สัญชาติราชสีห์ (2526)วี.ไอ.พี.โปรดักชั่น เสนอ
กรรมใดใครก่อ คนนั้นเป็นผู้รับ ฆ่าพร้อมรอยยิ้ม สุดเฉียบขาด!
สัญชาติราชสีห์

ของ “สยุมภู ทศพล”
สรพงศ์ ชาตรี กรุง ศรีวิไล อุเทน บุญยงค์ สินจัย หงษ์ไทย
ฤทธิ์ ลือชา, สิงหา สุริยง, เมือง อพอลโล่,บู๊ วิบูลย์นันท์,
สุพรรณี จิตต์เที่ยง, อรประภา, สีเทา, ธนะพล ฯลฯ
ขอแนะนำ…สุดสวย แสนซน คนใหม่…
กุลฤดี กุลสวัสดิ์, เพลินพิศ ทิพย์มณเฑียร
นพรัตน์ ทิพยโอสถ ถ่ายภาพ
นาวิน ภักดีวิจิตร อำนวยการสร้าง
ชุมพร เทพพิทักษ์ กำกับ
วี.ไอ.พี. จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ไข่โปสเตอร์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น