Home » » พยานบาปทิตยาภาพยนตร์ เสนอ…
ความรักคือดอกไม้ ความใคร่คือยาพิษ
เด็กไม่มีความผิด จึงต้องถูกตราหน้าว่าเป็น...
พยานบาป


ของ แมน สุปิติ
35 ม.ม.สโคป-สี-เสียงในฟิล์ม
ยอดชาย เมฆสุวรรณ ภาวนา ชนะจิต
มานพ อัศวเทพ ดวงนภา อรรถพรพิศาล
สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ทาริกา ธิดาทิตย์, ชนะ ศรีอุบล,
วิไลวรรณ วัฒนพานิช และ ด.ช.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์
องุ่น ประศาสน์วินิจฉัย อำนวยการสร้าง
สมวงศ์ ทิมบุญธรรม กำกับการแสดง
แสวง ดิษยะวรรธนะ ถ่ายภาพ
ชาลี อินทรวิจิตร-ประสิทธิ์ พยอมยงค์ สร้างเพลง “พยานบาป”
องุ่น จัดจำหน่าย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้

ด้วยรักคือรัก

ด้วยรักคือรัก (2528) เสนอโดย OA โอเรียนเต็ลอาร์ติสท์ ขุมคลังแห่งความบันเทิง “ความรัก”...หากจะวัดกันแล้ว ถือได้ว่าเป็นศิลปขั้นคลาสสิคทีเดียว ...

Post of the week

ขับเคลื่อนโดย Blogger.
 
Created By SoraTemplates | Distributed By Blogger Templates