Home » » หัวใจราชสีห์

หัวใจราชสีห์

อุทัยภาพยนตร์

โดย สมชาย แสงพลสิทธิ์ ทุ่มหัวใจสร้าง
หัวใจราชสีห์

ของ มณเฑียรทอง โชคชนะ
ส.อาสนจินดา กำกับการแสดง
สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ พบ
ส.อาสนจินดา-พันคำ และ สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ เป็นครั้งแรก
ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ทัต เอกทัต, วิไลวรรณ วัฒนพานิช,
เมตตา รุ่งรัตน์, มารศรี อิศรางกูร, โขน หมอผี,
ชิต, แมน ธีระพล
สามเสือ…สิงห์หนุ่ม…ไม่เคยกลัวใคร!
ประวัติการณ์หนังไทย ที่ต้องจารึกไว้เป็นครั้งแร
คนเก่งเท่านั้นที่อยู่ได้ คนกล้าเท่านั้นไม่กลัวตาย
เขาจึงอยู่อย่างสีหราช องอาจเยี่ยงพยัคฆ์
ส.อาสนจินดา สร้างบท
สมศักดิ์ โตประทีป ถ่ายภาพ
แมน ธีระพล ที่ปรึกษา
วิน วิษณุรักษ์ ดำเนินงานสร้าง
*ใบปิดวาดโดย ริ้ม

Share this article :

แสดงความคิดเห็น