Home » » ขอโทษที ที่รัก

ขอโทษที ที่รัก

ขอโทษที…ที่รัก (2527)

บริษัทไทยปิ่นเพ็ชร์จำกัด โดย สนาน ประหารภาพ
ร่วมกับ ดวงชีวัน โกมลเสน เสนอ
ภาพยนตร์รัก ครื้นเครง เพลงประทับใจ
เมื่อคุณทำผิดกับคนที่คุณรัก คุณจะทำอย่างไร?
ขอโทษที…ที่รัก

ชุมพร เทพพิทักษ์ กำกับ
สุรชัย สมบัติเจริญ พุ่มพวง ดวงจันทร์ นันทิดา แก้วบัวสาย
โกวิท วัฒนกุล, พรพรรณ เกษมมัสสุ, พยัคฆ์ รามวาทิน,
วิยะดา อุมารินทร์, ไกรลาส เกรียงไกร, จันทนา ศิริผล,
ดี๋ ดอกมะดัน, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ภูมิ พัฒนายุทธ,
มารศรี ณ บางช้าง, อนันต์ สัมมาทรัพย์, ต่อลาภ กำพุศิริ,
เชาว์ อภิชาติ
ขอสนับสนุน ชนิดา เปี่ยมสุวรรณ
ที่ปรึกษา วาริน ประหารภาพ
กำนันนั้ม (นครปฐม)
ตรีพงศ์ ผู้ช่วยผู้กำกับ
สุราษฎร์ ศิลปกรรม
ป้อมเพชร ลำดับภาพ
ศราวุฒิ วุฒิชัย ถ่ายภาพ
ตุ๊กติ๊ก ผู้ช่วยกล้อง
จุ๊บแจง ธุระกิจ
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น