Home » » ทับพญาเสือ

ทับพญาเสือ (2528)บัวหลวงภาพยนตร์
โดย วิฑูรย์ เชาวน์ประดิษฐ์ เสนอ…
ถ้ามันจะแข็งกร้าวกับกู ก็อย่าให้มันอยู่ต่อไป
ทับพญาเสือ
สรพงศ์ ชาตรี สมบัติ เมทะนี กรุง ศรีวิไล
นรีรัตน์ มนต์ศิริ สุขุมาภรณ์ สุทธิศรีศิลป
ภูมิ พัฒนายุทธ, มานพ อัศวเทพ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม,
ฉัตร มงคลชัย, พิภพ ภู่ภิญโญ, ไกร ครรชิต, อนันต์ สัมมาทรัพย์
วิฑูรย์ เชาวน์ประดิษฐ์ อำนวยการสร้าง
สุวิชา มีแสงเงิน กำกับการแสดง
ลิขิต กฤษณมิตร ถ่ายภาพ
บัวหลวงภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ชวนะ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้

ด้วยรักคือรัก

ด้วยรักคือรัก (2528) เสนอโดย OA โอเรียนเต็ลอาร์ติสท์ ขุมคลังแห่งความบันเทิง “ความรัก”...หากจะวัดกันแล้ว ถือได้ว่าเป็นศิลปขั้นคลาสสิคทีเดียว ...

Post of the week

ขับเคลื่อนโดย Blogger.
 
Created By SoraTemplates | Distributed By Blogger Templates