Home » » เพชรลำพระเพลิง

บัวหลวงภาพยนตร์ เสนอ

แกร่งกร้าวดุจเพชร ร้อนแรงดั่งเปลวไฟ
เพชรลำพระเพลิง


สรพงศ์ ชาตรี นรีรัตน์ มนต์ศิริ
ไปรมา รัชตะ ชูชัย ชัชฎา
ไกร ครรชิต, ศิริพร, พิภพ ภู่ภิญโญ, เป้า, เจริญ, สง่า
วิฑูรย์ เชาวน์ประดิษฐ์ อำนวยการสร้าง
สุวิชา มีแสงเงิน กำกับการแสดง
ลิขิต กฤษณมิตร ถ่ายภาพ
บัวหลวงภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ชวนะ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้

ด้วยรักคือรัก

ด้วยรักคือรัก (2528) เสนอโดย OA โอเรียนเต็ลอาร์ติสท์ ขุมคลังแห่งความบันเทิง “ความรัก”...หากจะวัดกันแล้ว ถือได้ว่าเป็นศิลปขั้นคลาสสิคทีเดียว ...

Post of the week

ขับเคลื่อนโดย Blogger.
 
Created By SoraTemplates | Distributed By Blogger Templates