Home » » เพลงรักแม่น้ำแคว

เพลงรักแม่น้ำแควสุริยเทพภาพยนตร์ โดย ไถง สุวรรณทัต ภูมิใจเสนอ
เพลงรักแม่น้ำแคว THE SOUND OF RIVER KWAI


21 เพลงเอก 35 ม.ม.ซูเปอร์ซีเนมาสโคป สีอิสต์แมน เสียงในฟิล์ม
สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์ เมตตา รุ่งรัตน์
นำขบวนดาวลูกทุ่ง สังข์ทอง สีใส, ชินกร ไกรลาศ,
พนม นพพร, สมานมิตร เกิดกำแพง, น้ำผึ้ง, ปทุมทิพย์, สรวง สันติ ฯลฯ
และ เทิ่ง สติเฟื่อง, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, ท้วม ทรนง,
สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, จำรูญ หนวดจิ๋ม, เชาว์ แคล่วคล่อง,
วิชิต ไวงาน, ถวัลย์ คีรีวัต, พิภพ ภู่ภิญโญ,
ชาณีย์ ยอดชัย, พิศ, หม่อมชั้น พวงวัน ฯลฯ
สมวงษ์ สุวรรณทัต อำนวยการสร้าง
ภรณี สุวรรณทัต กำกับ
อัศนีย์ สุวรรณทัต ถ่ายภาพ
*ใบปิดวาดโดย ชวนะ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น