Home » » ปลัดเพชรบ่อพลอย

ปลัดเพชรบ่อพลอย


ปลัดเพชรบ่อพลอย (2528)


โคลีเซี่ยมโปรดักชั่น โดย พรพิมล มั่นฤทัย
“ชีวิตของลูกผู้ชาย
ที่ได้ใช้ความยุติธรรมและความถูกต้อง 
เป็นอาวุธในการต่อสู้”
บิณฑ์ บันลือฤทธิ์
ปลัดเพชรบ่อพลอย
มนู วรรณายก กำกับ
สมบัติ เมทะนี, ม.ล.สุรีวัลย์ สุริยง, ส.อาสนจินดา,
มานพ อัศวเทพ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, วรารัตน์ เทพโสธร,
โดม สิงห์โมฬี, ฉัตร มงคลชัย, พิภพ ภู่ภิญโญ,
โสธร รุ่งเรือง, เป็ด เชิญยิ้ม, ดี๋ ดอกมะดัน,
ชินดิษฐ์ บุนนาค, เพชร ดาราฉาย, ผจญ ดวงขจร, บุญส่ง
บัณฑิต ฤทธิ์ถกล บทภาพยนตร์
นที สีทันดร-เชษฐ์ ชัชวาล บทประพันธ์
กฤตพงษ์ หาญวิริยะกิตติชัย ฝ่ายศิลป์
พิพัฒน์ พยัคฆะ-สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ
โคลีเซี่ยมฟิล์ม จัดจำหน่ายทั่วประเทศ
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น