Home » » หน้าเนื้อใจเสือ

หน้าเนื้อใจเสือนภาฟิล์ม โดย ฟ้าฟื้น รัศมี
เรื่องจริงจากชีวิตเศร้าประทับใจของแม่ค้าหาบเร่
ผู้ถือความรักเป็นสรณะ
สมบัติ เมทะนี แท็กซี่ผู้มีรักเดียวใจเดีย
ภาวนา ชนะจิต แม่ค้าหาบเร่ผู้บูชาความรัก
ไพโรจน์ ใจสิงห์ ชายโฉดผู้มีคุณธรรม
ศิริขวัญ นันทศิริ แม่หม้ายสาวพราวเสน่ห์ผู้ใช้เล่ห์สวาทอำนาจเงินล่าชาย
หน้าเนื้อใจเสือ 
ของ รัศมี

ร่วมด้วย สมพล กงสุวรรณ, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ล้อต๊อก,
ชูศรี มีสมมนต์, ลุงโกร่ง กางเกงแดง, นภาพร หงสกุล,
แป้น ปลื้มสระไชย, เทอด ดาวไท, พรชัย
ขอแนะนำ ด.ญ.อารยา ยิ้มเมือง
สราวุฒิ วุฒิชัย ถ่ายภาพ
เทียว ธารา สร้างบท
เทอด ดาวไท อำนวยการสร้าง
จรัญ พรหมรังษี ผู้กำกับเงินล้าน
นภาฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น