Home » » ขวัญชีวิต

ขวัญชีวิตขวัญชีวิต (2508)

ต๊อกบูมภาพยนตร์ เสนอ..
เรื่องเดียวที่ชีวิตหนัก รักรื่นเริง ชื่นชีวัน คือ…
ขวัญชีวิต

ของ นาถฤดี
ซึ่งเป็นหนังสือขายดีประจำยุค
และเป็นละครวิทยุที่แสนสนุกอยู่ในปัจจุบัน ที่กำลังเป็น
ขวัญชีวิตของผู้ฟังทุกครัวเรือน คณะแก้วฟ้า
มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์
ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ปรียา รุ่งเรือง, สมจิตร ทรัพย์สำรวย,
กิ่งดาว ดารณี นำ
ร่วมด้วย สุพรรณ บูรณพิมพ์, อบ บุญติด, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต,
มนัส บุณยเกียรติ, ทศ, เทียว ธารา
กำกับโดย ผู้กำกับสามล้าน ของต้นปี 08 นี้คือ..
รังสี ทัศนพยัคฆ์
ล้อต๊อก อำนวยการสร้าง
ธีระ แอคะรัจน์ ถ่ายภาพ
*ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น