Home » » เรือนมยุรา

เรือนมยุราเรือนมยุรา

เชิดไชยภาพยนตร์
เสนองานภาพยนตร์ร่วมสมัยโดย เชิด ทรงศรี
ทำจากนวนิยายของ ว.วินิจฉัยกุล

ศรัณยู วงษ์กระจ่าง นุสบา วานิชอังกูร นุติ เขมะโยธิน

โมนา นาล์ม, รุจน์ รณภพ, ดาริน กรสกุล,
บรรเจิดศรี ยมาภัย, มยุรา เศวตศิลา, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง ณ ราชสีมา,
จุฑารัตน์ จินรัตน์, จำนงค์ บำเพ็ญทรัพย์, หมี หมัดแม่น,
สมบัติ จำปาน้อย, มานพ สัมมาบัติ
ขอแนะนำ ขุนทอง อัสนีย์ ณ อยุธยา (จั๊ด),
วรภัทร วิทโยภาส (บรรณ), ด.ช.สุทธิพัฒน์ วงศ์สถิรยา (ส้มฉุน)

ธม ธาตรี สร้างบทภาพยนตร์
อานุภาพ บัวจันทร์ ถ่ายภาพ-จัดแสง
จันนิภา/มหศักดิ์ ทัศนพยัคฆ์ ลำดับภาพ
จำรัส เศวตาภรณ์ สร้างดนตรี
จันนิภา เจตสมมา อำนวยการสร้าง
สหมงคลฟิล์ม จัดจำหน่ายในประเทศ
NHK (โตเกียว) จัดจำหน่ายทั่วโลก

Share this article :

แสดงความคิดเห็น