Home » » หาดทรายแก้ว

หาดทรายแก้ว

สุริยะเทพภาพยนตร์ โดย ไถง สุวรรณทัต

ผู้สร้างแต่ระบบ 35 ม.ม.เท่านั้น เสนอ
หาดทรายแก้ว

35 ม.ม.สโคป สี เสียงในฟิล์ม
นำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์
เมตตา รุ่งรัตน์, เยาวเรศ นิสากร, ชุมพร เทพพิทักษ์,
วาสนา ชลากร, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ถวัลย์ คีรีวัต, พิศ
ชุมนุมดาวตลกคับคั่ง
ล้อต๊อก, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สีเผือก, ศรีสุริยา,
เทพ เทียนชัย, หม่อมชั้น พวงวัน, ท้วม ทรนง,
ทองแถม, ยรรยงค์, ชื้นแฉะ ฯลฯ
นักร้องลูกทุ่งชั้นนำ
พนม นพพร, สมัย อ่อนวงศ์, สรวง สันติ,
ผ่องศรี วรนุช, ขวัญจิต-ขวัญใจ ศรีประจันต์
สมวงษ์ สุวรรณทัต อำนวยการสร้าง
อัสนี สุวรรณทัต ถ่ายภาพ
ภรณี สุวรรณทัต กำกับการแสดง
สุริยะเทพภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ชวนะ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น