Home » » ผู้ใหญ่ลีกับนางมา

ผู้ใหญ่ลีกับนางมาไฟว์สตาร์โปรดักชั่น
ผู้ใหญ่ลีกับนางมา ของ กาญจนา นาคนันทน์
นิยายที่ถูกเลือกให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา
ไพโรจน์ สังวริบุตร จินตหรา สุขพัฒน์
อัจฉราพรรณ ไพบูย์สุวรรณ (อีเอี้ยง), พิศมัย วิไลศักดิ์, อำภา ภูษิต,
กฤษ สวัสดิเกียรติ, จุรี โอศิริ, จิระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ,
ศศิธร ปิยะกาญจน์, กิ่งดาว ดารณี
สักกะ จารุจินดา
สร้างฝันให้คุณหรรษา และชื่นชมสมใจ
และมีลายเซ็นคุณกาญจนา นาคนันทน์ ด้านบนว่า
“เกินคาดจริงๆค่ะ ที่คุณสักกะสามารถถ่ายทอดออกมาได้งดงาม-พราวเสน่ห์ ดิฉันรักและภูมิใจมาก”

-ใบปิดวาดโดย บรรหาร


นักแสดง

ไพโรจน์ สังวริบุตร ผู้ใหญ่ลี 
จินตหรา สุขพัฒน์ นางมา 
พิศมัย วิไลศักดิ์  
อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ  
อำภา ภูษิต

ผู้พากษ์เสียง

รอง เค้ามูลคดี ผู้ใหญ่ลี 
   
   
   
   
Share this article :

แสดงความคิดเห็น