Home » » เสือใบ

เสือใบ


จากเรื่องจริงของจอมโจรเสือใบ ที่เป็นข่าวจาก นสพ.ไทยรัฐมาแล้ว เรื่องราวของจอมโจร ชื่อดัง ที่ถูกหยิบยกมาสร้างเป็นทั้งภาพยนต์และละครโทรทัศน์ กับเวอร์ชั่นดั้งเดิม ก่อนที่จะมีการสร้างขึ้นใหม่อีกในปัจจุบัน

เสือใบ (2527)
สันติสุชาภาพยนตร์
โดย วิสันต์ สันติสุชา
จากเรื่องจริงของจอมโจรเสือใบ ที่เป็นข่าวจากน.ส.พ.ไทยรัฐมาแล้ว
เสือใบ


ไชยัณห์ สรไกร สมบัติ เมทะนี โกวิท วัฒนกุล
ดามพ์ เผด็จดัสกร นรีรัตน์ มนต์ศิริ อุษณี ชัยมงคล
รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, พีระศักดิ์ บาเย, นที,
วิทยา สุขดำรงค์, เมือง อพอลโล่, ชาติ ชโลธร, สายพิณ จินดานุช
ขอแนะนำนักบู๊คนใหม่ สุชาติ สุวรรณชัย
วิสันต์ สันติสุชา กำกับการแสดง
ส.นาวีภาพยนตร์ จำหน่าย
*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย ชวนะ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น