Home » » วัยเสเพล

วัยเสเพล


วัยเสเพล (2520)


ปัญญาทิพย์ภาพยนตร์ เสนอ…
ภาพยนตร์ชีวิตวัยรุ่น สะท้อนสังคม ชี้ช่องว่าง
ระหว่างคนรวยกับคนจน..!
วัยเสเพล
สมพงษ์ ตรีบุบผา กำกับการแสดง
สรพงศ์ ชาตรี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ นิรุตติ์ ศิริจรรยา เปียทิพย์ คุ้มวงศ์
มานพ อัศวเทพ, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, สมจิตร ทรัพย์สำรวย,
ล้อต๊อก, จรัสศรี สายะศิลปี, สมชาย สามิภักดิ์
พร้อมทีมดาราวัยรุ่น เศรษฐา ศิระฉายา, ภิญโญ ปานนุ้ย,
สมบูรณ์ สุขีนัย, สมพงษ์ ตรีบุบผา
ขอแนะนำดาราเด็กคนใหม่ ด.ช.นพดล วัฒนถนอม
ประเสริฐ ศรีสมทรัพย์ ที่ปรึกษา
สุริยา ตรีบุบผา อำนวยการสร้าง
พนมเทียน บทประพันธ์
มานพ น้อยวิจารณ์ บทภาพยนตร์
สราวุฒิ วุฒิชัย ถ่ายภาพ
พีรามิด จัดจำหน่ายทั่วประเทศ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น