Home » » ไฟรัก

ไฟรักไฟรัก (2518)
ข้อความบนใบปิด
นครพิงค์ภาพยนตร์
ความสวย…ความสาว ฉันขายได้
แต่ความรักนั่นสิ ไม่ได้มีเหลือเผื่อใครอื่น
ยอม…ฉันยอมให้กายและใจมลายด้วย…
ไฟรัก
บทประพันธ์ของ…สีดา วิษณุทศ
สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ สันติ คราประยูร
รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, ศศิมา สิงห์ศิริ, โขมพัสตร์ อรรถยา,
ชินดิษฐ์ บุนนาค, พัชนี อุรารักษ์
กมลวรรณ-สรรเพชญ อำนวยการสร้าง
โสภณ เจนพานิช ถ่ายภาพ
สรรเพชญ กำกับการแสดง
ช.พิริยะฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ริ้ม

Share this article :

แสดงความคิดเห็น