Home » » กองพันทหารหญิง

กองพันทหารหญิง

T.P.โปรโมชั่น เสนอ
พรพรรณ เกษมมัสสุ
นำขบวนสาวสวยนับร้อย สู่สนามมหาสนุก…

กองพันทหารหญิง

ของ “น.อ.เพิ่ม หงสกุล”พรพรรณ เกษมมัสสุ โน้ต เชิญยิ้ม วิยะดา อุมารินทร์
อัญชลี ชัยศิริ, ยอด นครนายก, จันทนา ศิริผล,
พิภพ ภู่ภิญโญ, อำนวย ศิริจันทร์, สีดา พัวพิมล,
จ่าหลอ, เรวดี, ฉันทนา, ภาวนา, มยุรี อิศรเสนา,
อรชร, โอโรโน่, เบิ้ม, ดา

บทประพันธ์ น.อ.เพิ่ม หงสกุล
บทภาพยนตร์ เทียว ธารา, สายชล
ถ่ายภาพ สมควร วงศ์จำรัส
อำนวยการสร้าง เทียน ชัยณรงค์
อโนชา ชัชวาลย์ กำกับการแสดง

Share this article :

แสดงความคิดเห็น