Home » » เกล็ดแก้ว

เกล็ดแก้ว

เกล็ดแก้ว
ดู! เกล็ดแก้วภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่มหาชนนับหมื่นชมแล้ว ปรบมือให้อย่างจริงใจ!
รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
แสดงนำในภาพยนตร์เรื่องนี้
ด้วยชีวิตและวิญญาณของความเป็นดารา
อย่างสมบทสมบาทที่สุด และยอดเยี่ยมที่สุด
สามพระเอกนามโรจน์พบกันครั้งแรก ด้วยบทบาทของหนุ่มสามแบบ
แมน ธีระพล ทม วิศวชาติ เชาว์ แคล่วคล่อง

ร่วมด้วยขบวนดาราชื่อเฟื่องเช่น เพลินตา อุมาแมน,
สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, สมพล กงสวรรณ, อดินันท์ สิงห์หิรัญ,
วิชิต ไวงาน, เบญจมินทร์, จำรูญ หนวดจิ๋ม, แน่งน้อย แสงสุวิมล,
พิมพ์ พวงนาค, ชั้น พวงวัน และเด็กชายสุเทพ จันทรสมบูรณ์
พันคำ กำกับการแสดงอย่างปราณีตและภาคภูมิใจ
ทั้งขอเอาคุณวุฒิในการจัดเจนงานด้านนี้เป็นเดิมพันพิสูจน์ฝีมือ
แขไข เทวินทร์ มอบจินตนาการบริสุทธิ์และผ่องแผ้วเพื่ออุทาหรณ์ชีวิต
ของเด็กสาววัยรุ่นผู้เอาแต่ใจ

ประสิทธิ์ ศิริบรรเทิง บรรจงสร้างบทภาพยนตร์เป็นพิเศษ
วิเชียร วีระโชติ อำนวยการสร้างและถ่ายภาพอย่างสุดฝีมือ
ทั้งนี้เพื่อให้ “เกล็ดแก้ว” เป็นรากฐานอันดีของภาพยนตร์ไทยในปัจจุบันนี้

 เกล็ดแก้ว พ.ศ.2526

Share this article :

แสดงความคิดเห็น