Home » » กว๊านพะเยา

กว๊านพะเยา

กว๊านพะเยา (2515)

ส.อ.น.ภาพยนตร์
โดย สุรินทร์ ยอดยรรยง
ภูมิใจเสนอผลงานใหม่
ภาพยนตร์ชีวิตรักของหนุ่มสาวชาวเหนือ
ที่ถือความรักเป็นอุดมคติ
กว๊านพะเยา
บทประพันธ์ ของ ชลอ ไตรตรองศรฟัง 11 เพลงเอก
35 ม.ม. มาตรฐานโลก สโคป สี เสียง
นำโดย
เพชรา เชาวราษฎร์ ครรชิต ขวัญประชา
ประจวบ ฤกษ์ยามดี, โสภา สถาพร, เมตตา รุ่งรัตน์,
มารศรี อิศรางกูร, ถนอม นวลอนันต์, เนตรดาว,
สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ทองฮะ, จุ่น ทรงเล็ก
และนักร้องลูกทุ่ง สังข์ทอง สีใส, พรชัย สร้อยเพชร
จากละครวิทยุประจำครัวเรือนคณะ แก้วฟ้า
จำลอง มกนันท์ ถ่ายภาพ
อนันต์ ชลวนิช กำกับการแสดง
สุรินทร์ ยอดยรรยง อำนวยการสร้าง
นคร วิเชียรโชติ ดำเนินงาน
นวฤทธิ์ฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย เดช

Share this article :

แสดงความคิดเห็น