ค้นหาบล็อกนี้

Home » » ขอรักเธออีกสักครั้ง

ขอรักเธออีกสักครั้งขอรักเธออีกสักครั้ง

ม.จ.ทิพยฉัตร ฉัตรชัย
คืนสู่เอกลักษณ์เดิมในแบบฉบับ “รักเอย”

..ก็ไม่เคยรัก แล้วจะรู้จักคุณค่าของความรักได้ไฉน…
ขอรักเธออีกสักครั้ง

ทูน หิรัญทรัพย์ นิรุตติ์ ศิริจรรยา อมรรัตน์ อังธนานนท์
มธุรส รัตนา, ม.ร.ว.นิดา เกษมสันต์,
เจ้ากอแก้วประกายกาวิล ณ เชียงใหม่, มิส อาร์แมล ดูปอนท์
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

นักแสดง ขอรักเธออีกสักครั้ง :
ทูน หิรัญทรัพย์ …. เจ้าหล้า
อมรรัตน์ อังธนานนท์ …. สุธาสินี
นิรุตต์ ศิริจรรยา …. อานนท์
มธุรส รัตนา …. วิชุดา
เจ้ากอแก้ว ประกายกาวิล …. เจ้าคำแก้ว

Share this article :

แสดงความคิดเห็น

ถ่านไฟเก่า 2481

  ถ่านไฟเก่า 2481 Release Date: 1 เมษายน 2481 Director: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล Producer: บริษัทภาพยนตร์ไทย จำก...