Home » » หยาดฝน

หยาดฝนเกษมสุขภาพยนต์ เสนอ
หนังแบบไทย-ไทย เรื่องแบบชาวบ้าน ชาวบ้าน
ดูง่าย-ง่าย สบายตา ตลกเฮฮา เพลงเพราะเพราะ
หยาดฝน

ของ โอสถ จันทนพ
35 ม.ม.ซีเนมาสโคป สี เสียงในฟิล์ม
นำโดย ไชยา สุริยัน รักชนก จินดาวรรณ
บุปผา สายชล ศรีไพร ใจพระ สังข์ทอง สีใส
สรวง สันติ, วงศ์ทอง ผลานุสนธิ์, จอมใจ จรินทร์,
รุจิรา-มารศรี อิศรางกูร, สมชาย สามิภักดิ์, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม,
ดาวน้อย ดวงใหญ่, สมถวิล มุกดาประกร, สุดใจ ศรีเบญจา, อุ่นเรือน ธรรมานนท์
ฟัง 14 เพลงเอก จากผลงานของ
ไพบูลย์ บุตรขัน, สรวง สันติ, ชาญชัย บัวบังศร แต่งเพลง
กำกับการแสดงโดย ศิริ ศิริจินดา
อำนวยการสร้างโดย วงศ์ทอง ผลานุสนธิ์
ถ่ายภาพโดย จุรัย เกษมสุวรรณ
ละโว้ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย โฟร์อาร์ต เฉลิมไทย

Share this article :

แสดงความคิดเห็น