Home » » เทพบุตรข้างถนน

เทพบุตรข้างถนน


เทพบุตรข้างถนน


วันเฉลิมโปรดักชั่น ร่วมกับ ประสิทธิ์กุมาร
ขอเชิญชม ภาพยนตร์ชีวิตบู๊ ฮาที่สุด
เทพบุตรข้างถนน
บู๊…ทรนง สู้…องอาจ
มาด…เทพบุตร หยุดไม่ไหวคือ…เสียงฮา
วันเฉลิม กำกับการแสดง
ฟังเพลงรักหวานซึ้ง “เขาวันนี้” จาก รัตติพร ลิมปิชัย
และ “เทพบุตรข้างถนน” จาก วินัย พันธุรักษ์
สรพงศ์ ชาตรี พอเจตน์ แก่นเพชร นันทิดา แก้วบัวสาย ธิติมา สังขพิทักษ์
ลักษณ์ อภิชาติ, ไกรลาศ เกรียงไกร, บู๊ วิบูลย์นันท์,
โป๋ เป่าปี่, พันธุ์, อภิชาติ, นภาพร หงสกุล,
เจริญ, โกร่ง กางเกงแดง
ขอแนะนำเซ็กส์สตาร์คนล่าสุด ดาว ดลยา
ดารารับเชิญ เสกสรรค์ ภู่ประดิษฐ์,
ครรชิต ขวัญประชา, เมฆินทร์ ลอยฟ้า
พิพัฒน์ พยัคฆะ ถ่ายภาพ
ลักษณ์ อภิชาติ กำกับคิวบู๊
ศุภฤกษ์ ยุกตะทัต ดำเนินงาน
สมศักดิ์ เลิศศรีกิตติวัฒน์ ที่ปรึกษา

Share this article :

แสดงความคิดเห็น