ค้นหาบล็อกนี้

Home » » เจ้าจอม

เจ้าจอม



เจ้าจอม (2514)

โยธิน เทวราช ภาพยนตร์
นำบทประพันธ์อันประทับใจคนทั้งเมือง
มาเป็นภาพพจน์บนจอเงิน…
เจ้าจอม

ของ บุษยมาส
ฟังเพลงหรรษา ระบบ 35 ม.ม. 7 เพลง
จาการสวมบทบาทของ 35 ดาราเด่น
สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์ รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
สังข์ทอง สีใส, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์,
อนุชา รัตนมาลย์, โยธิน เทวราช, มนัส บุณยเกียรติ,
มาลาริน บุนนาค, จรูญ สินธุเศรษฐ์, ใจดาว บุษยา, ปราณีต คุ้มเดช
ขอแนะนำดาวตลกหญิงคนใหม่ วราภรณ์ วิไลพรรณ
แก้วฟ้า สร้างเป็นละครวิทยุ
พิพัฒน์ พยัคฆะ ถ่ายภาพ
วินิจ ภักดีวิจิตร กำกับการแสดง
โยธิน เทวราช อำนวยการสร้าง
*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย เดช

Share this article :

แสดงความคิดเห็น

ท่านมุ้ย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล

ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ปีเกิด  : 2485 ประวัติโดยย่อ : ศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดง ประจำปี 2544 “ท่านมุ้ย” จบปริญญาตรีทางด้านธรณีวิทยา จาก UCLA...