Home » » คุ้มนางฟ้า

คุ้มนางฟ้าคุ้มนางฟ้า (2515)
ข้อความบนใบปิด
สิทธิกรภาพยนตร์ เสนอ
ในปี 15 ระบือลือลั่นสนั่นเมืองจากเรื่อง แก้วขนเหล็ก
ในปี 16 นี้สนุก เยี่ยมยอด ตื่นเต้น สยองกว่าด้วยเรื่อง
คุ้มนางฟ้า
ของ มธุรส
ระบบมาตรฐาน 35 ม.ม. สโคป สีเสียงในฟิล์ม
นำแสดงโดย เพชรา เชาวราษฎร์ ครรชิต ขวัญประชา
สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, เมตตา รุ่งรัตน์, ทม วิศวชาติ,
อนุชา รัตนมาลย์, ชุมพร เทพพิทักษ์, ปริม ประภาพร,
อภิญญา วีระขจร, เชาว์ แคล่วคล่อง, สีเทา,
โกร่ง กางเกงแดง, พิศ, น้อย ฯลฯ
และดาวรุ่งดวงใหม่ พิมพา น่านรำไพ
แดน กฤษดา อำนวยการสร้าง
กวี เกียรตินันท์ ถ่ายภาพ
จิตติน กำกับการแสดง
*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย ชวนะ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น