Home » » สาวน้อยร้อยรัก

สาวน้อยร้อยรัก (2527)

จินตะหราฟิล์ม เสนอ

สินจัย หงษ์ไทย พรพรรณ เกษมมัสสุ
ประชัน 7 ซุปเปอร์เซ็กส์สตาร์
สาวน้อยร้อยรัก

ทูน หิรัญทรัพย์ สินจัย หงษ์ไทย
พรพรรณ เกษมมัสสุ จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก ยอด นครนายก
พยัคฆ์ รามวาทิน, ไกร ครรชิต, กิตติ ดัสกร,
สมชาย สามิภักดิ์, ปริม ประภาพร, ออยา นาวิน
ดาราเกียรติยศ เชาว์ มีคุณสุต
และ 5 นางแบบสาวสะคราญโฉม
กุสุมา มารตี, ศันสนีย์ นิรมล, วิชชุลดา นภาลัย,
พิมพา พัชราวลี, ปริศนา อิศราลักษณ์
พินิจ วงษ์ศิริ กำกับการแสดง
สมเกียรติ ฤกษ์ดี ดำเนินงานสร้าง
วิสิทธิ์ แสนทวี ถ่ายภาพ
สุจิตรา ทหารหาญ อำนวยการสร้าง
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้

ด้วยรักคือรัก

ด้วยรักคือรัก (2528) เสนอโดย OA โอเรียนเต็ลอาร์ติสท์ ขุมคลังแห่งความบันเทิง “ความรัก”...หากจะวัดกันแล้ว ถือได้ว่าเป็นศิลปขั้นคลาสสิคทีเดียว ...

Post of the week

ขับเคลื่อนโดย Blogger.
 
Created By SoraTemplates | Distributed By Blogger Templates