ค้นหาบล็อกนี้

Home » » ไก่ฟ้า

ไก่ฟ้าไก่ฟ้า

สบายใจฟิล์ม เสนอ..
ไก่ฟ้า


บทประพันธ์ ของ เยี่ยม พลอยบุศย์
มิตร ชัยบัญชา โสภา สถาพร
แมน ธีระพล เมตตา รุ่งรัตน์
ขบวนดาราคับคั่ง
จรูญ สินธุเศรษฐ์, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี, มาลี เวชประเสริฐ,
เปิ่น, บีช, ทองฮะ, ก๊กเฮง, แป้น ปลื้มสระไชย, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม,
จำนงค์ บำเพ็ญทรัพย์, พิภพ ภู่ภิญโญ, ปราณีต คุ้มเดช,
เทียนชัย, สมาน, อมร ฯลฯ
อุบล เจริญพงศ์ อำนวยการสร้าง
สมควร กระจ่างศาสตร์ กำกับการแสดง
สมาน ทองทรัพย์สิน-เขียวหวาน ภักดีวิจิตร ถ่ายภาพ
สบายใจฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ชวนะ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น

ท่านมุ้ย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล

ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ปีเกิด  : 2485 ประวัติโดยย่อ : ศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดง ประจำปี 2544 “ท่านมุ้ย” จบปริญญาตรีทางด้านธรณีวิทยา จาก UCLA...