Home » » กว่าจะรู้เดียงสา

กว่าจะรู้เดียงสาภาพยนตร์เพื่อการให้ความจริงสิ่งควรรู้ แก่ชีวิตที่น่ารักน่าห่วงใย
เมื่อเขาเยาว์ เราควรให้ความรัก
เมื่อเขาก้าวสู่วัย เราควรให้ความจริง (แก่เขา)

อีกครั้งจากวรรณกรรมของ “โบตั่น” ที่สะท้อนสภาพชีวิตวัยรุ่นที่พ่อแม่เลี้ยงดูมาอย่างไข่ในหิน ทำให้ไม่รู้เท่าทันโลกภายนอก ทำให้เขาและเธอ มองโลกอย่างขาดประสบการณ์ และขาดคนชี้ทางที่ถูก เมื่อทั้งคุ่ชิงสุกก่อนห่าม จนเกิดตั้งท้อง ทำให้แก้ปัญหาโดยการหนีออกจากบ้านและไปใช้ชีวิตร่วมกัน และวาดฝันเสียสวยหรูถึงอนาคตอันหวานชื่น แต่โลกแห่งความจริงกลับไม่งดงามอย่างที่คิด ชีวิตของเด็กสาวจึงต้องจบลงด้วยความโศกเศร้า

ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ชนะ คราประยูร เสนอ

กว่าจะรู้เดียงสา

“โบตั๋น” บทประพันธ์

สุริยา เยาว์สังข์ พิม วัฒนพานิช อธิป ทองจินดา

อัจฉราพรรณ ไพบูล์สุวรรณ, พิศมัย วิไลศักดิ์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ,
สุริวิภา กุลตังวัฒนา, นพพล โกมารชุน, สุเชาว์ พงษ์วิไล,
ไกรลาศ เกรียงไกร, ยุวดี ไทยหิรัญ, ปุยฝ้าย ไทยหิรัญ,
นภาพร หงสกุล, บู๊ วิบูลย์นันท์, ชูศรี มีสมมนต์,
ชินดิษ บุนนาค, เรืองศรี อินทรกำแหง
ดารารับเชิญเกียรติยศ ขจรศักดิ์ ศุกระจันทร์, ทัศนีย์ ชินวัตร
ลิขิต กฤษณะมิตร ถ่ายภาพ
เจริญ เอี่ยมพึ่งพร อำนวยการสร้าง
ชนะ คราประยูร กำกับการแสดง

นักแสดง:

พิม วัฒนพานิช ทิพย์

สุริยา เยาวสังข์ ชยา

อธิป ทองจินดา หมอสุริยา 

อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ  

พิศมัย วิไลศักดิ์ แม่ของทิพย์

กำธร สุวรรณปิยะศิริ  

นพพล โกมารชุน พี่ชายของชยา

 

 
Share this article :

แสดงความคิดเห็น