Home » » ศาลปืน

ศาลปืนศาลปืน (2520)
ข้อความบนใบปิด
สันติสุชาภาพยนตร์
เสนอภาพยนตร์เหนือความยิ่งใหญ่มโหฬารที่สุด
สร้างจากนิยายในนิตยสาร บางกอก ของ ศักดิ์ สุริยา
ขอแนะนำดาราบู๊คนใหม่ ชาติ ชโลธร
สมบัติ เมทะนี นาท ภูวนัย
นัยนา ชีวานันท์ ปิยะมาศ โมนยะกุล
เกชา เปลี่ยนวิถี, อนันต์ สัมมาทรัพย์, ดามพ์ ดัสกร,
โดม สิงห์โมฬี, มานพ อัศวเทพ, ลักษณ์ อภิชาติ,
อดินันท์ สิงห์หิรัญ, ชาญ มีศรี
ศาลปืน
นิยม ศรีสุวรรณ ถ่ายภาพ
จรัล พรหมรังสี กำกับการแสดง
วิสันต์ สันติสุชา อำนวยการสร้าง
สันติสุชาภาพยนตร์ จัดจำหน่ายทั่วประเทศ
*ใบปิดวาดโดย ชวนะ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น