Home » » หย่าเพราะมีชู้

หย่าเพราะมีชู้หย่าเพราะมีชู้ สร้างจากเรื่องจริงซึ่งเป็นคดี เป็นหนังเกี่ยวกับการสู้กันในศาล เรื่องราวของทนายความหญิง ที่ต้องแก้ต่างให้ลูกความหญิง ที่ถูกสามีฟ้องหย่า ด้วยข้อกล่าวหาว่ามีชู้กับพลทหารรับใช้ ซึ่งเป็นพยานเท็จให้กับสามีผู้เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ศักษ์ศรีของลูกผู้หญิงจะถูกกู้กลับมาได้หรือไม่ ติดตามได้ใน หย่าเพราะมีชู้

คดีแห่งสำนึก อันสง่างาม ของความเป็นหญิง..

พูนทรัพย์โปรดักชั่น

โดย วิศิษฐ์ มิ่งวัฒนบุญ
เสนอ
การต่อสู้ครั้งนี้คือ..ความหมาย
การต่อสู้ครั้งนี้คือ..ความจริง
หย่าเพราะมีชู้ THE ACCUSATION
สินจัย หงษ์ไทย อภิชาติ หาลำเจียก ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง
พบ นาถยา แดงบุหงา
ร่วมด้วย อำนวย ศิริจันทร์, ชัยรัตน์ จิตธรรม, เริงศักดิ์ อุบลแย้ม,
นพวรรณ วรดิลก, อังคณา เกตุเกล้า, กาญจนา ดำรงค์สุข,
สมาน ไชยเอม, กฤษณ์ ศุกระมงคล, สังเวียน ฤกษ์โสภา
ดาราเกียรติยศ
นิเวศน์ กันไทยราษฎร์, คมสัน พงษ์สุธรรม, สรนันท์ ร.เอกวัฒน์
มานพ อุดมเดช กำกับการแสดง
ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์ ถ่ายภาพ
จำรัส เศวตาภรณ์ สร้างดนตรี
อุดม ศุภสินธุ์ บทประพันธ์
*ใบปิดวาดโดย บรรหาร

 

นักแสดง หย่าเพราะมีชู้ :
สินจัย หงษ์ไทย
นาถยา แดงบุหงา
อภิชาติ หาลำเจียก
ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง

 

 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น