Home » » ผู้ใหญ่ลี

ผู้ใหญ่ลี
หมาน่อย! หมาน่อยธรรมดา! มาแล้ว หมาน่อยธรรมดา
สมบูรณ์แบบ ทันอก ทันใจ
ผู้ใหญ่ลี
ภาพยนตร์สุดยอดของความบันเทิง
สีวิจิตร์
นำโดย
สมบัติ บุศรา ทักษิณ ปรียา สมจิตต์ ส.อาสนจินดา เสน่ห์ สุคนธ์ ทองแถม ขวัญ ถวัลย์ บู๊ ทอมมี แอ๊ค พิภพ และ ล้อต๊อก

ระบบถ่ายทำ: ฟิล์ม 16 มม.Share this article :

แสดงความคิดเห็น