Home » » หาเมียให้ผัว

หาเมียให้ผัวบริษัท ทิตยาภาพยนตร์ จำกัด
โดย องุ่น ประศาสน์วินิจฉัย
ผู้สร้างภาพยนตร์เงินล้านตุ๊กตาทอง “ข้าวนอกนา”
ภูมิใจเสนอ ภาพยนตร์ชีวิตควรค่าแก่การศึกษาของทุกครัวเรือน…
หาเมียให้ผัว

เป็นคุณ คุณจะเลือกใคร นั่นก็เมีย นี่ก็เมีย
แล้วนั่นก็…น้องเมีย
สรพงศ์ ชาตรี (สุขที่สุดในชีวิตถ้ามีทั้งน้อยและหลวง)
พบสามสาวสามชีวิต
เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ อำภา ภูษิต ธิติมา สังขพิทักษ์
ผู้มีรักคนละแบบ พร้อมด้วย
เศรษฐา ศิระฉายา, มารศรี ณ บางช้าง, ชูศรี มีสมมนต์
ดวงพัตรา ถ่ายภาพ
“อานนท์” สร้างบท
“พิมพานันท์” กำกับการแสดง
*ใบปิดวาดโดย ริ้ม

Share this article :

แสดงความคิดเห็น