Home » » ความรักมักเป็นอย่างนี้

ความรักมักเป็นอย่างนี้

ความรักมักเป็นอย่างนี้

รัชฟิล์มรามา เสนอผลงานมาตรฐานอันดับหนึ่
“รักหวานสะท้านจิต” “พิษรักสะเทือนใจ”

ความรักมักเป็นอย่างนี้ของ “สุภาว์ เทวกุล”
“35” ซีเนมาสโคป สีอีสต์แมน
นำโดย ไพโรจน์ ใจสิงห์ มานพ อัศวเทพ
ภัสสร เพ็ญศิริ จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ
ชูศรี มีสมมนต์, จารุวรรณ ปัญโญภาส, เรวัต อาดัม,
พันทิพา บุญแก้ว, สหัสษา ศักดิ์ภูวดล
พยุง พึ่งศิลป์ อำนวยการสร้าง
ชาญ มหสรรค์ ที่ปรึกษา
โชน บุนนาค-พูนสวัสดิ์ ธีมากร ถ่ายภาพ
“เรวันต์” กำกับการแสดง
*ใบปิดวาดโดย พงษ์ จิตรกร

Share this article :

แสดงความคิดเห็น