Home » » เศรษฐีข้างถนน

เศรษฐีข้างถนนเศรษฐีข้างถนน (2512)
ข้อความบนใบปิด
กิตติชัยภาพยนตร์
มาหัวเราะกันให้ลั่น ขบขันให้เต็มที่กับ “เศรษฐีข้างถนน”
เศรษฐีข้างถนน
จากบทประพันธ์ของ มหศักดิ์ สารากร
มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์ มิสอันฮวา
ร่วมด้วย วิไลวรรณ วัฒนพานิช, สมจิตร ทรัพย์สำรวย,
มาลี เวชประเสริฐ, ขอใจ ฤทัยประชา, สมควร กระจ่างศาสตร์,
สุระ นานา, ชุมพร เทพพิทักษ์, เมืองเริง ปัทมินทร์,
ฤทธี นฤบาล, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, สมพงษ์ พงษ์มิตร,
ล้อต๊อก, ทองฮะ, จำรูญ หนวดจิ๋ม, ดาวน้อย ดวงใหญ่,
ประสาน, ยรรยงค์, ก๊กเฮง, ขวัญ, ผาสุข, หมี, ภัส
รังสี ทัศนพยัคฆ์ กำกับการแสดง
ธีระ แอคะรัจน์ ถ่ายภาพ
จินตนาฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น