Home » » สกาวเดือน

สกาวเดือนสกาวเดือน (2505)

กมลศิลปภาพยนตร์
สร้างจากยอดนวนิยายรักพิสดาร ของ…พนมเทียน
สกาวเดือน


กึกก้อง…เกรียวกราว…กันเกร่อกรุง!
รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง อมรา อัศวนนท์ วิไลวรรณ วัฒนพานิช
ประชันบทบาทกับ สมบัติ เมทะนี
ร่วมด้วย ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, สาหัส บุญหลง,
ชาลี อินทรวิจิตร, สมพล กงสุวรรณ, จุรี โอศิริ,
พูนสวัสดิ์ ธีมากร, ประไพ, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม,
หม่อมชั้น พวงวัน, ทองฮะ, ก๊กเฮง, สามารถ, ยุพน
รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง อำนวยการสร้าง
เสนาะ แย้มกสิกร ถ่ายภาพ
น้อย กมลวาทิน กำกับการแสดง
บริษัทกุหลาบทิพย์ภาพยนตร์ ขอเสนอ
*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์
-สร้างเป็นหนังครั้งที่ 2 ในปี 2524 นำแสดงโดย ไกรสร แสงอนันต์-นิลเนตร นฤมล

Share this article :

แสดงความคิดเห็น