Home » » สิงห์ด่านเกวียน

สิงห์ด่านเกวียน

สิงห์ด่านเกวียน (2526)

ไทยสตาร์ภาพยนตร์

บู๊ ฉกาจ พิฆาตทุกทิศ พิชิตทุกกระบวนยุทธ
พร ไพโรจน์ กำกับ
สิงห์ด่านเกวียน

ของ เพชร สถาบัน
สรพงศ์ ชาตรี ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง
นาท ภูวนัย, โกวิท วัฒนกุล, มานพ อัศวเทพ,
ลักษณ์ อภิชาติ, นพพล โกมารชุน, วิยะดา อุมารินทร์,
ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ฤทธิ์ ลือชา, ฉัตร มงคลชัย,
พิภพ ภู่ภิญโญ, พิมพ์ใจ พรหมมาลี, จังโก้, โจ๊ก
ปรัชญา อัครพล-สมชาย สามิภักดิ์ ดารารับเชิญ
สันติ สันติพัฒนาชัย อำนวยการสร้าง
ประทีป โกมลภิส บทภาพยนตร์
เล็ก ดวงทองดี ถ่ายภาพ
*ใบปิดวาดโดย ไข่โปสเตอร์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น