Home » » เหนือน้ำใจ

เหนือน้ำใจ

นครพิงค์ภาพยนตร์ เสนอ

เหนือน้ำใจ…เหนือสิ่งใด...น้ำใจญาติ…น้ำใจเพื่อน
น้ำใจฟ้า น้ำใจดิน ยังรางเลือน
ไม่แน่เหมือน น้ำใจแท้ ของแม่เรา
ใจแม่นั้น สูงกว่าฟ้า มีค่ากว่าเพชร
ยามถูกลูกเด็ดดวงใจ แม่สู้ทนไว้เพื่อถนอมน้ำใจลูก
โอ้…แม่จ๋า ลูกขอบูชาน้ำใจแม่…
เหนือน้ำใจ

ของ…หญิงนันทาวดี
นำโดย สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์ ชนะ ศรีอุบล
รุจน์ รณภพ, ปรียา รุ่งเรือง, เมตตา รุ่งรัตน์,
แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, ขอใจ ฤทัยประชา, สิงห์ มิลินทราศัย,
มนัส บุณยเกียรติ, มาลี เวชประเสริฐ, สัมพันธ์,
ชาญ กัมปนาท, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ดาวน้อย ดวงใหญ่,
หม่อมชั้น พวงวัน, ชื้นแฉะ, ปราณีต คุ้มเดช
และดาราตุ๊กตาเงิน ปนัดดา กัลย์จาฤก
นำท่านมาพบกับ พัชนี อุรารักษ์ แม่คนใหม่แห่งจอเงิน
กมลวรรณ วิเศษประภา อำนวยการสร้าง
เทวินทร์ สุขศิลา ถ่ายภาพ
ส.คราประยูร กำกับการแสดง
จากละครวิทยุ แก้วฟ้า
พรานบูรพ์ สร้างบท
บริษัทเอกรัตน์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น