Home » » ป่าลั่น

ป่าลั่น


ป่าลั่น (2511)


อัมพรภาพยนตร์ สร้าง
เพราะ…ลูกแม่ เกิดมาได้ชื่อว่า..ลูกกาฝาก
ใจของแม่จึงร่ำร้องเรียกหาศักดิ์ศรี ของ สาวบ้านนอก…
จึงขอนำท่านพบกับเรื่องราวอันล้นฟ้า จากภาพยนตร์มาตรฐาน…
ป่าลั่น
จากบทประพันธ์ของ เสนีย์ บุษปะเกศ
มาสั่นสะเทือนอารมณ์ท่าน
จากเหล่าดารายอดศิวิไล
พิศมัย วิไลศักดิ์ สมบัติ เมทะนี ภาวนา ชนะจิต
ร่วมด้วย อดุลย์ ดุลยรัตน์, ฤทธี นฤบาล, อนุชา รัตนมาลย์,
ปริม ประภาพร, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, อดินันท์ สิงห์หิรัญ,
เชาว์ แคล่วคล่อง, สน่ำ, จำรูญ หนวดจิ๋ม, ทองฮะ, สีเทา,
และด.ช.ภูมิภัทร์ นาวานุเคราะห์
อัมพร ประทีปเสน อำนวยการสร้าง
สมาน ทองทรัพย์สิน ถ่ายภาพ
สุวีระ กำกับการแสดง
ร่วมใจฟิล์ม จัดจำหน่าย
*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์
-เพลง ป่าลั่น ที่โด่งดังไม่ได้มาจากภาพยนตร์เรื่องนี้ แต่ถูกแต่งมาเพื่อใช้ในหนังเรื่อง เทพบุตรนักเลง (2508)

Share this article :

แสดงความคิดเห็น