Home » » โอ้มาดา

โอ้มาดาโอ้มาดา (2520)
ชนะ คราประยูร
นำเอาปัญหาชีวิตมาเป็นอาหารใจ มีทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยว
ให้ท่านได้ขบเคี้ยว เพลิดเพลินเจริญใจ
ก่อนที่แม่จะเสียใจ ขอให้แม่ชื่นใจสักนิดก่อนได้ไหม
โอ้..มาดา
ของ สีฟ้า
พิศมัย วิไลศักดิ์ สรพงศ์ ชาตรี ยอดชาย เมฆสุวรรณ
เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ นิรุตติ์ ศิริจรรยา มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช
ทาริกา ธิดาทิตย์ วิไลวรรณ วัฒนพานิช ชูศรี มีสมมนต์
โสภณ เจนพานิช ถ่ายภาพ
กมลวรรณ วิเศษประภา ที่ปรึกษา
ชนะ คราประยูร อำนวยการสร้าง-กำกับการแสดง
นิวไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ริ้ม

Share this article :

แสดงความคิดเห็น