Home » » พ่อจอมตื้อวิคตอรี่ฟิล์ม เสนอ
สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์
สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ศิริขวัญ นันทศิริ
รอง เค้ามูลคดี, ทัต เอกทัต, มาลี เวชประเสริฐ,
ชูศรี มีสมมนต์, ศักดิ์, ทานทัต วิภาตะโยธิน,
ล้อต๊อก, ถวัลย์ คีรีวัต และผู้แสดงประกอบอีกมากมาย
ฮากันเพลิน กลับถึงบ้านยังยิ้ม…!
พ่อจอมตื๊อ

ของ รพีพร
ชาญณรงค์ ดำริสกุล ที่ปรึกษา
อนุมาศ บุนนาค กำกับการแสดง
สมาน ทองทรัพย์สิน ถ่ายภาพ
วิคตอรี่ฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้

ด้วยรักคือรัก

ด้วยรักคือรัก (2528) เสนอโดย OA โอเรียนเต็ลอาร์ติสท์ ขุมคลังแห่งความบันเทิง “ความรัก”...หากจะวัดกันแล้ว ถือได้ว่าเป็นศิลปขั้นคลาสสิคทีเดียว ...

Post of the week

ขับเคลื่อนโดย Blogger.
 
Created By SoraTemplates | Distributed By Blogger Templates