Home » » ปืนมีตีน

ปืนมีตีน


ปืนมีตีน (2520)


สิทธิชัยภาพยนตร์ ภูมิใจเสนอผลงานอันดับ 1
ปืนไหนใครจะสู้ เพราะปืนข้ามีตีน
ปืนมีตีน
กรุง ศรีวิไล สมภพ เบญจาธิกุล
เกชา เปลี่ยนวิถี เดือนเต็ม เผ่าทองสุก
ขอแนะนำดาวรุ่งรองนางงามตุ๊กตาทอง
วิชชุตา เธียรโสภณ
ธงชัย มิตรประชา, ล้อต๊อก, แป้น ปลื้ม สระไชย,
เมือง อพอลโล่, ลุงโกร่ง กางเกงแดง, แมน ศุภมิตร
ฉกาจ ปูควณิช สร้างเรื่อง-สร้างบท
อนิรุทธิ์ นุตไพโรจน์ กำกับบท
ธีระ แอคะรัจน์ ถ่ายภาพ
สิทธิชัย พัฒนดำเกิง อำนวยการสร้าง
ณรงค์ ทองธิว อุปถัมภ์
วีระ ยาไทย ดำเนินงานสร้าง
พิชัย น้อยรอด กำกับการแสดง
ฟรีเวย์เซ็นเตอร์ฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ชวนะ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น