Home » » นางสาวมะลิวัลย์

นางสาวมะลิวัลย์นางสาวมะลิวัลย์ (2518)

น.ภ ภาพยนตร์ เสนอ
นางสาวมะลิวัลย์
เธอไขว่คว้าหาความรัก และความอบอุ่นจนกระทั่งพบ...ตราบนิรันดร์ !
อะฮั้นหรือฮะ? นางสาวมะลิวัลย์ฮ่ะ
ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์ มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช มานพ อัศวเทพ
ขอเสนอพระเอกเนื้อหอมคนใหม่ ภิญโญ ทองเจือ
ประพันธ์บทโดย เริงศิริ ลิมอักษร
ดนตรี โดย กังวาล ชลกุล
อำนวยการสร้างโดย เนียน นิภา
กำกับการแสดงโดย ปริญญา ลีละศร
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น