Home » » พ่อค้าแม่ขาย

พ่อค้าแม่ขายวราโปรดักชั่น เสนอ
ข้าราชการเลือดเข้ม ทำงานเต็มเวลา
อยากเป็นราษฎรเต็มขั้น
ชีวิตถูกผลักดันให้มาเป็น พ่อค้าเร่ขายของชำ
มาเป็นพ่อค้าดีกว่า อย่ามัวเลียแข้งเลียขาเจ้านาย
พ่อค้าแม่ขาย

ของ…หัสชัย
สรพงศ์ ชาตรี อาภาพร กรทิพย์ วิยะดา อุมารินทร์
สุพรรณี จิตต์เที่ยง, บู๊ วิบูลย์นันท์, ลุงโกร่ง กางเกงแดง,
นภาพร หงสกุล, ทองแถม, โป๋ เป่าปี่, ฉกาจ, ด.ญ.อุ๋ย จินดานุช
วรา ธรรมานนท์ กำกับการแสดง
มนัส โตเพาะญาติ ถ่ายภาพ
จันทิรา ใจก่อตั้ง อำนวยการสร้าง

Share this article :

แสดงความคิดเห็น