Home » » สวรรค์ไม่มีวันรู้

สวรรค์ไม่มีวันรู้สวรรค์ไม่มีวันรู้ (2519)

กัมทรทิพย์ภาพยนตร์ มอบให้
เบญจมินทร์ เสนอ…
สวรรค์ไม่มีวันรู้

“เมื่อความรักเดินมาบนถนน เหตุผลต้องหลบลงข้างทาง”
นำโดย นาท ภูวนัย นัยนา ชีวานันท์
กำธร สุวรรณปิยะศิริ, เมตตา รุ่งรัตน์, สุพรรณ บูรณพิมพ์,
เชาว์ แคล่วคล่อง, ด.ช.สยม สังวริบุตร, ลัดดารัตน์
“เบญจมินทร์” กำกับการแสดง
ลิขิต กฤษณมิตร ถ่ายภาพ
อัชวะ กัมทรทิพย์ อำนวยการสร้าง
ฟรีเวย์เซ็นเตอร์ฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดโดย ฟรีเวย์โฆษณา

Share this article :

แสดงความคิดเห็น