Home » » กำไลหยก

กำไลหยกกำไลหยก (2508)

อุษาฟิล์ม เสนอ

ยอดเรื่องบู๊ ยอดเรื่องรัก
ยอดเรื่องตลก ยอดเรื่องชีวิต

กำไลหยก

จากบทประพันธ์ ของ สรรเพชญ
จากละครวิทยุที่โด่งดังที่สุดของคณะ กันตนา

นำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี ภาวนา ชนะจิต
รุจน์ รณภพ ปรียา รุ่งเรือง
ดาราที่เหมาะสมสวมบทบาทประทับใจ
ร่วมด้วยยอดดาราทองของเมืองไทย
อบ บุญติด, กัณฑรีย์ นาคประภา, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต,
วงศ์ ศรีสวัสดิ์, ล้อต๊อก, มาลี เวชประเสริฐ,
สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, หม่อมชั้น พวงวัน, ชูศรี โรจนประดิษฐ์,
เสน่ห์ โกมารชุน, ศรีสละ ทองธารา
สรรเพชญ ประพันธ์บท
เทวิณ สุขศิลา ถ่ายภาพ
กำชัย ตันติวงษากิจ อำนวยการสร้าง
ส.คราประยูร กำกับการแสดง

*ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์
ระบบถ่ายทำ: ฟิล์ม 16 มม.

Share this article :

แสดงความคิดเห็น