Home » » ด้วยรักและผูกพัน

ด้วยรักและผูกพันเรากำลังจะสร้างความฝันให้คุณ
ด้วยรัก…และผูกพัน

พลสยามภาพยนตร์
ธงไชย แมคอินไตย์ กาญจนา จินดาวัฒน์
ชนาภา นุตาคม พรพิพัฒน์ โชติกเสถียร
ม.จ.ทิพยฉัตร ฉัตรชัย กำกับการแสดง
สรวงสุดา ชลลัมพี ช่วยกำกับการแสดง
ปิยะวงศ์ กรรณสูต ถ่ายภาพ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น