Home » » ดอกไม้ร่วงที่สันทราย

ดอกไม้ร่วงที่สันทรายดอกไม้ร่วงที่สันทราย (2535)


เมขลาภาพยนตร์
ลูกน้ำ-ลูกโป่ง ดำเนินงาน
เสถียร สุมานโสร์ ที่ปรึกษา
น้อย เกตุงาม กำกับการแสดง
ดอกไม้ร่วงที่สันทราย
ของ ตูมตาม เกตุงาม
หิรันย์ บทประพันธ์-บทภาพยนตร์
นำโดย ยุรนันท์ ภมรมนตรี ธิดา ธีระรัตน์
พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ จามจุรี เชิดโฉม
ขอแนะนำนางเอกใหม่ อรุณรัตน์ อินแก้ว
มนตรี, กันทิมา, แดน ดัสกร, สิงหา สุริยง, โขมพัสตร์ อรรถยา,
เสกสิทธิ์, พิศ, เผอิญ, จเร, ภายุ รังศรี, นาฏตยา,
ไตเติล ขนิษฐา เกตุงาม, วาสนา, วนิดา เกตุงาม,
ด.ญ.สุวรา, ด.ช.เอ็ม, มานะ เกิดจงรักษ์
น้อย เกตุงาม-จริน พรหมรังษี-ปิยะวุฒิ กำกับฯ
หมี พรานนก-จุฑามาศ ธุรกิจ
ก้องเกียรติ ถ่ายภาพ

นักแสดง:

ยุรนันท์ ภมรมนตรี  
ธิดา ธีระรัตน์  
พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์  
จามจุรี เชิดโฉม  
อรุณรัตน์ อินแก้ว  

วันที่เข้าฉาย: 4 มีนาคม 2535

 
 
Share this article :

แสดงความคิดเห็น