Home » » หญิงก็มีหัวใจ

หญิงก็มีหัวใจซิติเซ็นและ AD PRODUCTION
โดย สุรัช กฤษณาไวศย์ เสนอ…
ผิดมากนักหรือ ที่ผู้ชายจะมีเมียมากกว่า หนึ่ง!
เมียหลวงนะเร้อ..จิ๊บจ้อย..เมียน้อยสิ ซาบซ่าส์..!
“สงคราม” จาก “ชีวิตจริง” ระหว่าง…เมียหลวง-เมียน้อ
จากละครวิทยุที่ลือลั่นสท้านเมือง
มาเป็นภาพชีวิตในจอเงิน ที่แสบสันต์ใจ
หญิงก็มีหัวใจ

ของ ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก
ทูน หิรัญทรัพย์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ธิติมา สังขพิทักษ์
นพพล โกมารชุน, เศรษฐา ศิระฉายา, วิยะดา อุมารินทร์,
ปวีณา ปิจเปี่ยมกิจ, วรายุฑ มิลินทจินดา, จันทนา ศิริผล
ประวิทย์ ลีลาไว กำกับการแสดง
สมชาย นิลวรรณ สร้างบท
สุรัช กฤษณาไวศย์ อำนวยการสร้าง
ชาญ นาคเปลี่ยว ถ่ายภาพ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น