Home » » เพลิงภูหลวง

เพลิงภูหลวง


เพลิงภูหลวง (2525)

สันติสุชาภาพยนตร์

โดย วิสันต์ สันติสุชา เสนอ
ประกาศศักดิ์ศรีของ 2 นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่
สู้กันไม่ถอย บารมีใครด้อย..จงตกนรกไป
จรัล พรหมรังสี กำกับการแสดง
เพลิงภูหลวง
ของ ศักดิ์ สุริยา
สรพงศ์ ชาตรี ทูน หิรัญทรัพย์ นาท ภูวนัย
ภูมิ พัฒนายุทธ ฤทธิ์ ลือชา ไชยยัณห์ สรไกร เกชา เปลี่ยนวิถี
ราชินีนักบู๊! ของโลกภาพยนตร์
ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง วาสนา รสริน จันทรา
ฉวีวรรณ บุญปรก, อนันต์ สัมมาทรัพย์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม,
พิภพ ภู่ภิญโญ, ฉัตร มงคลชัย, ไกร ครรชิต
โคลีเซี่ยมฟิล์ม จัดจำหน่าย

Share this article :

แสดงความคิดเห็น