Home » , » รางวัลตุ๊กตาทองประจำปี พ.ศ. 2508

รางวัลตุ๊กตาทองประจำปี พ.ศ. 2508

รางวัลตุ๊กตาทองประจำปี พ.ศ. 2508

ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร วันที่ 3 พฤษภาคม 2509 โดยหอการค้าไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จเป็นองค์ประธานและพระราชทานรางวัลเป็นปีที่ 2

รางวัลตุ๊กตาทอง

 1. ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม สาวเครือฟ้า (มารุตฟิล์ม)
 2. ผู้แสดงนําฝ่ายชายยอดเยี่ยม สมบัติ เมทะนี (ศึกบางระจัน)
 3. ผู้แสดงนําฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม เนาวรัตน์ วัชรา (เดือนร้าว)
 4. ผู้แสดงประกอบชายยอดเยี่ยม อภินันท์ สิงห์หิรัญ (ฉัตรดาว)
 5. ผู้แสดงประกอบหญิงยอดเยี่ยม น้ําเงิน บุญหนัก (กาเหว่า)
 6. ผู้กํากับการแสดงยอดเยี่ยม “คุณาวุฒิ” (เสน่ห์บางกอก)
 7. บทประพันธ์ยอดเยี่ยม “ไม้ เมืองเดิม” (ศึกบางระจัน)
 8. บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม “สัตตบุศย์” (เดือนร้าว)
 9. รางวัลถ่ายภาพ เฉลิม ชาติบุรุษ (นางพรายคะนอง)
 10. รางวัลลําดับภาพ “สัตตบุศย์” (เดือนร้าว)
 11. รางวัลออกแบบและสร้างฉาก สะอาด คุปตลักษณ์ (เดือนร้าว)
 12. รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกาย (จากเรื่อง สาวเครือฟ้า)
 13. รางวัลเพลงประกอบ (จากเรื่อง เงิน-เงิน-เงิน)
 14. รางวัลพากย์ เสน่ห์-อัมภาพรรณ-เสนอ-วรรณรักษ์-สีเทา (สาวเครือฟ้า)

รางวัลตุ๊กตาเงิน

 1. รางวัลพิเศษในการแสดงบทบาทประเภทบุคลิกภาพ เชาว์ แคล่วคล่อง (น้องนุช)
 2. รางวัลพิเศษในการแสดงบทตลกในตัว กุญชร สุขนิพันธ์ (เสน่ห์บางกอก)
 3. รางวัลพิเศษสําหรับนักแสดงเด็ก วชิราภรณ์ พึ่งสังข์ (ลูกนกและลูกหญิง)
 4. รางวัลเทคนิคพิเศษของการถ่ายภาพ อนุศักดิ์ เจนจรัสสกุล (พระรถ-เมรี)

มิตร ชัยบัญชา และ เพชรา เชาวราษฎร์ ได้รับพระราชทานโล่เกียรตินิยม ในฐานะดารานำชาย-หญิง ที่ทำเงินรายได้มากที่สุดจากภาพยนตร์เรื่อง เงิน-เงิน-เงิน

Share this article :

แสดงความคิดเห็น